Van DROOM naar WERKELIJKHEID in 11 stappen!
Van droom naar werkelijkheid in 11 stappen

In dit blog lees je hoe je je Droom naar WERKELIJKHEID voor elkaar krijgt in 11 stappen. Iedereen heeft dromen en iedereen wil uiteindelijk deze dromen uit laten komen. Maar hoe doe je dat? Hoe zorg je er voor dat je je DROMEN gaat leven?

In dit blog geven we je 11 stappen die je kunt gebruiken om je DROMEN te laten uitkomen! We geven je tips en tricks vanuit onze ervaring en kennis om het leven te kunnen leiden waar je recht op hebt.

Je krijgt een goed beeld van wat er voor nodig is om invloed te kunnen hebben op je eigen levensomstandigheden (werkelijkheid) en wat je kunt doen om je DROMEN om te zetten in realiteit of anders gezegd, je eigen leven.

Van droom naar werkelijkheid in 11 stappen
Van Droom Naar WERKELIJKHEID in 11 stappen

Het dromen actie plan: In 11 stappen van DROOM naar WERKELIJKHEID

Het dromen actie plan bestaat uit 11 stappen die staan voor het plan die je zult moeten maken om je DROOM te laten uitkomen. Dit plan is een ontwikkeling waar nooit een einde aan komt. Als je eenmaal werkt aan een plan om je DROOM WERKELIJKHEID te laten worden, blijf je DROMEN en zal je iedere keer weer plannen kunnen maken om deze dromen te laten uitkomen.

Op het moment dat we een droom hebben, geeft deze droom ook weer de inspiratie voor andere dromen. En zo hoort het ook.

Wie kan kruipen, wil leren lopen. En wie kan lopen, wil leren rennen. En wie kan fietsen, wil leren brommer rijden. Wie zijn rijbewijs behaald, wil zijn droomauto kopen. Wie als ondernemer zijn eerste 100.000 euro verdiend, wil daarna 1 miljoen gaan verdienen.

Het plezier in het leven zit in het telkens ontdekken van nieuwe dromen en deze willen laten uitkomen.

Dat houdt nooit op. Het is iets dat bij iedereen aanwezig is en dat is een natuurlijk ontwikkeling van de mens. Het is heel belangrijk om hier plezier aan te beleven omdat dit juist zorgt voor succes en het laten slagen van je dromen.

Er is ook een valkuil die ervoor kan zorgen dat je je dromen niet kan laten uitkomen en dat zijn je negatieve gedachten. Het besef dat de wens om een droom uit te laten komen heel sterk aanwezig is en het besef dat die wens geen werkelijkheid is (of kan worden) geeft negatieve emotie en gedachten.

Daarom is het zo belangrijk om de wens van een bepaalde droom uit te schrijven in een plan die in stappen te behalen is.

Stap 1: Ontvangen

Ontvangen houdt in dat je zowel positieve als negatieve gedachten, emoties en situaties accepteert zoals ze zijn. Gedachten en emoties hebben namelijk een heel belangrijk doel en willen je altijd iets vertellen.

Van DROOM naar WERKELIJKHEID in 11 stappen
Ontvangen. Van DROOM naar WERKELIJKHEID in 11 stappen

Je hoeft je daar niet tegen te verzetten omdat dit juist je weg naar je dromen kan tegenhouden. Waar je bent is waar je bent. En pas als je accepteert wat je situatie, gedachten en emoties zijn, maar ook je kwaliteiten en valkuilen liggen, ontstaat ruimte om te veranderen en zo de weg vrij te houden naar je dromen.

Gedachten en emoties zijn een vorm van informatie en geen aanval op jou als persoon, dat is heel belangrijk om te weten. Juist in ongewenste gedachten en emoties liggen heel veel schatten verborgen die jou juist kunnen helpen je dromen uit te laten komen.

Zodra je toestaat informatie te ontvangen over wat je niet wilt, kun je ontdekken wat je wél wilt.

Stap 2: Waarderen

Als je informatie ontvangt- of dat nu is gekomen uit een positieve of negatieve situatie, gedachte of emotie- wil je dat uitgebreid waarderen. Positieve situaties waarderen lijkt gemakkelijk, maar toch hebben veel mensen hier nog heel veel moeite mee.

Bijvoorbeeld een compliment of en een applaus ontvangen waardoor waarderen een hele opdracht kan zijn.

Waardering voor jezelf en alles wat al goed gaat in je leven geeft niet alleen een super goed gevoel, maar zet je ook in je eigen kracht. Je kracht om te gaan waar je heen wilt. De kracht van het geloof in jezelf om je dromen uit te laten komen.

Juist uit negatieve situaties, emoties en gedachten ontstaan de mooiste dingen en komen de meest fantastische dromen voort.

Bij waarderen gaat het er niet om dat alles op elk moment leuk en fijn moet zijn, maar dat een ervaring omgezet wordt in informatie waarvan je leert en iets mee kunt doen.

Stap 3: Ontspannen

Probleem situaties, negatieve gedachten en emoties hebben allemaal als eigenschap dat ze rampzalig aanvoelen, waardoor spanning ontstaat.

Maar als je waardering op kunt brengen voor alles wat er in je leven gebeurt, nemen de problemen vanzelf af. Er ontstaat dan ruimte om je te ontspannen.

Neem die ruimte ook. Gun jezelf om opluchting te voelen die komt als je niet direct tot actie wilt overgaan om die problemen op te lossen. Maak tijd voor een boswandeling of mediteer, zelf als je lijkt om te komen in het werk, school of andere drukte.

Door te ontspannen ontstaat er ruimte en rust die nodig zijn om tot nuttige ideeën te komen die weer bijdragen in het laten uitkomen van je dromen. Zodat deze op 1 lijn komen te staan met het plan die je voor ogen hebt.

Mensen die vanuit rampzalige problemen dromen ontwikkelen, richten zich vooral op wat ze niet willen in plaats van wat ze wél willen.

Het brein staat in overlevingsstand en alles is gericht op overleven. Doe je een stapje terug, dan zullen er meer ideeën ontstaan die je weer dichterbij laten komen bij het laten uitkomen van je dromen.

Stap 4: Wensen

Van DROOM naar WERKELIJKHEID in 11 stappen
Wensen. Van DROOM naar WERKELIJKHEID in 11 stappen

Wensen vormen een belangrijk onderdeel van de invulling aan het leven. Onze enthousiasme en passie zijn er pas wanneer we iets willen, met onszelf, met ons leven en met anderen.

Goede wensen en verlangens zijn daarbij gericht op de toekomst. Mensen ervaren en voelen de meeste blijdschap wanneer ze zichzelf vernieuwen, veranderen en groeien.

Onze wensen zijn geen random verlangens, maar deze staan juist heel dicht bij ons als persoon en zijn verbonden met wie we zijn. Het gaat om onze roeping of bestemming, dat het vuur van ons bestaan is, waarom we leven.

Je kiest niet zomaar je wensen en wat je wilt, maar je voelt welke wensen en verlangens het best passen bij de persoon die je al bent. En als we wensen kiezen op basis van wat anderen denken dat goed voor ons is, dan vallen we buiten de boot, want dat missen we voldoening en echtheid.

Stap 5: Fantaseren

Sta jezelf toe om te fantaseren over je wensen en je dromen. Dat je zonder schuldgevoel speelt met je eigen behoeften, wat jij wilt. En dat je creatief beelden schetst die wens precies zo weergeeft. In deze stap is het niet de bedoeling dat je nadenkt over de haalbaarheid van je wens en droom.

Je wilt kijken naar welke droom de meeste levensvreugde geeft en die droom zo goed mogelijk omschrijft en weergeeft.

Daarbij kun je alles inzetten om een zo goed mogelijk beeld te maken van je droom. Denk hierbij aan tekenen, knipsels maken, verhalen schrijven, verven en bouwen. Welke middelen je gebruikt is niet belangrijk. Belangrijk is dat je een scherp en helder beeld van je wens en droom maakt.

Je hoeft geen rekening te houden met de realiteit maar bedenk al wel tijdens het in beeld brengen van je droom hoe je hier naar toe gaat werken en dit kunt gaan realiseren.

Stap 6: Geloven

Van DROOM naar WERKELIJKHEID in 11 stappen
Geloof in jezelf! Van DROOM naar WERKELIJKHEID in 11 stappen

Een wens en droom hebben waarin je niet zelf geloofd gaat niet werken. Je moet geloven in de wens en droom die je hebt. Want juist het geloof in jezelf en die droom geeft je de kracht en blijdschap om hier elke dag weer stappen in te gaan zetten.

Een beroemde uitspraak van Henry Ford is hier ook van toepassing:

‘’Of je nu denkt dat je het kunt of denkt dat je het niet kunt, je hebt gelijk’’

Natuurlijk zijn er altijd praktische dingen en kan een wens/droom niet haalbaar zijn. Maar voor de meeste dingen geldt dat je die kunt ontlopen. De meeste mensen die hun droom niet waar maken doen dat niet omdat ze van te voren al zeggen dat ‘iets toch wel niet zal lukken’ en het vervolgens nooit proberen.

Mensen die iets met geloof en overtuiging proberen, ondanks dat het onmogelijk kan lijken, laten vaak hun droom wel uitkomen.

Nelson Mandela en Mahatma Gandhi zijn slechts enkele inspirerende voorbeelden van mensen die tegen alle vooroordelen, bezwaren en obstakels in vasthielden aan hun geloof en daarmee het schijnbaar onmogelijke deden.

Stap 7: Delen

De volgende stap is om je droom met zoveel mogelijk andere mensen te delen, met mensen die ook in die positieve flow zitten. Als je zelf niet gelooft in je droom en dit dan verteld aan anderen, zullen deze vaak ook negatief zijn in de reactie tegenover jou.

Als je zelf gelooft in je droom en mensen voelen en zien je overtuiging, enthousiasme en motivatie, dan zullen anderen ook overtuigd raken.

Omdat je je droom deelt met anderen zal je kritiek ontvangen. Je wilt juist feedback en de mening van anderen ontvangen omdat dit je verder kan helpen om je dromen te laten uitkomen.

Vergeet niet dat je sterk in je schoenen moet blijven staan omdat niet iedereen positief zal blijven. Je zult vaker te horen krijgen dat je er toch niet gaat komen in plaats van dat je hoort dat je goed bezig bent en dat je je droom gaat waar maken.

Stap 8: Plannen

Van DROOM naar WERKELIJKHEID in 11 stappen
Plannen. Van DROOM naar WERKELIJKHEID in 11 stappen

Als je alle informatie en mogelijkheden tot je hebt genomen, is het tijd om je droom te beschrijven in een haalbaar plan en hier een tijd aan te verbinden.

Een goed plan helpt je om je dromen waar te maken, maar is ook zo gemaakt dat je kunt aanpassen en bijsturen waar nodig. Geef jezelf ook die ruimte om dat tussentijds te doen, maar verlies nooit je droom uit het oog.

Plannen betekent dus ook dat je dingen vastlegt en werkt met deadlines. Plannen kunnen oneindig lang voortsukkelen als je geen tijdstip kiest waarop deze behaald moeten zijn. Dat geldt dus ook zeker voor je dromen.

Bij hele grote dromen is het niet altijd mogelijk om alles vooraf te plannen en uit te stippelen. Dan wil je zo ver mogelijk vooruitplannen en momenten kiezen waarop je opnieuw bekijkt hoe je verder wilt gaan.

Stap 9: Keuzes maken

Keuzes maken helpt je bij de overgang van denken naar doen. Door alle stappen te volgen in het dromen actie plan, groei je steeds een beetje meer naar een goede keuze toe. Als je alle stappen hiervoor hebt gevolgd, dan komt de keuze meestal vanzelf.

Als het nog niet is gelukt, kijk dan even alles na of je misschien iets over het hoofd hebt gezien.

Het is meestal beter om keuzes te maken dan om keuzes niet te maken. Als er een gevoel van twijfel ontstaat als je geen keuzes maakt, dan kan dit schadelijk zijn voor je geloof om echt je dromen uit te laten komen.

Soms is het dus beter en sneller om gewoon een keuze te maken, daar echt voor te gaan en dan te bekijken hoe deze keuze uitpakt.

Er is namelijk nooit 1 beste of slechte keuze. Meestal zullen de beide keuzes wel redelijk goed werken omdat het geloof in jezelf, de motivatie en de overtuiging om je droom uit te laten komen sterker is dan welke keuze dan ook.

Stap 10: In actie komen

Van DROOM naar WERKELIJKHEID in 11 stappen
Actie! Van DROOM naar WERKELIJKHEID in 11 stappen

Door actie te ondernemen ontwikkel je eigen talenten en mogelijkheden en maak je je dromen waar. Bovendien is dit een goed middel om je vaardigheden aan te scherpen. In actie komen is vooral doen waar je goed in bent.

Dat heeft verschillende voordelen:

1. Je haalt meer plezier uit waar je goed in bent, je blijft gemotiveerd en je ervaart al succes voordat je je droom hebt waar gemaakt.

2. Als je doet waar je goed in bent lever je kwaliteit en kun je je plannen beter realiseren die ervoor zorgen dat je stappen zet om je dromen waar te maken. De kans op slagen is dan vele malen groter.

3. Of je doet het zelf of je vraagt een ander om actie te ondernemen. Iemand vragen die iets voor je doet waar je zelf nog niet zo goed in bent bijvoorbeeld. Je weegt dan altijd de voor en nadelen af.

Check deze website ook voor inspiratie!

Stap 11: Doorzetten!

Doorzetten betekent je niet uit het veld te laten slaan als de dingen anders lopen dan je had gedacht. En dingen lopen altijd anders dan gedacht, daar kan je bijna wel vanuit gaan. Daar kan je planning veel bij helpen maar moet natuurlijk geen obstakel worden.

Als iets anders loopt dan gedacht, dan wordt je geloof op de proef gesteld. Weet dat vallen en opstaan hierbij horen en dat je hierdoor veel leert en dit juist informatie geeft over hoe je dit anders kunt oplossen.

Voor succes in de toekomst en dat je je dromen kan blijven leven is tegenslag zo ontzettend belangrijk. Het is juist de weg die je bewandeld die het waard maakt om je droom uit te laten komen.

Samengevat, van je fouten leer je het meest. Bekijk dat niet als tegenslag, maar als informatie over hoe je plannen nog beter kunt laten slagen die zorgen dat je dromen uitkomen.

Van DROOM naar WERKELIJKHEID in 11 stappen
Doorzetten! Van DROOM naar WERKELIJKHEID in 11 stappen

Wil je nou meer tips van ons?

Check en volg ons dan op social media!

Heb je een vraag naar aanleiding van dit blog? Of een andere vraag?

Neem contact met ons op door een mailtje te sturen naar paulienenjeff@stayincharge.nl of volg ons op InstagramFacebookTiktok en YouTube.

Je kunt ons natuurlijk ook altijd berichten via social media of hieronder.
We reageren altijd zo snel mogelijk!

Stay In Charge!

Groetjes,

Paulien en Jeff

Check hier onze andere blogs!

Misschien vind je dit ook interessant

Subscribe to Our Newsletter

Class aptent taciti sociosqu ad litora torquent per conubia nostra. Quisque a vehicula magna.

Address

Class aptent taciti sociosqu ad litora torquent per 1230.

Call Us

(+880) 123 456 7898
(+880) 123 456 7898

Email Us

contact@divi.com
potterystudio@divi.com